Zajęcia edukacyjne

Polecane dla nauczycieli i uczniów klas 0-3. Pomysł na wprowadzenie lub podsumowanie bloków tematycznych z ciekawymi  zadaniami w terenie (wiosna i jesień).

Program wycieczki edukacyjnej „SPOTKANIA Z PRZYRODĄ”

Elementy edukacyjne realizowane podczas podróży:

  1. Informacje o Ińskim Parku Krajobrazowym oraz wsi Dłusko.
  2. Obserwacja różnego ukształtowania terenu i jego elementów (teren nizinny, teren pagórkowaty, pola, lasy, jeziora, łęgi, itp.).
  3. Ciekawostki przyrodnicze (np. pokaz 450-letniej lipy, bocianie gniazda). 

Zajęcia edukacyjne na terenie zabytkowego parku w Dłusku:

  1. Niekonwencjonalne powitanie z przyrodą – chodzenie na boso, turlanie po trawie, ścieżka zdrowia (w zależności od pogody i pory roku).
  2. Gra terenowa w parku lub zajęcia stacjonarne - temat wcześniej uzgodniony.
  3. Wspólne podsumowanie wykonanych zadań, prezentacja twórczości drużynowej.
  4. Pieczenie kiełbasek przy ognisku.
  5. Pokaz i ciekawostki o zabytkowych drzewach rosnących w parku, oznaczonych tabliczkami „ POMNIK PRZYRODY”.
  6. Gry i zabawy plenerowe.
  7. Zakończenie zajęć, rozdanie pamiątkowych dyplomów.