Ośrodek  EdukACJI  PRZYRODNICZEJ W DŁUSKU

 

 

 

 

 

SERDECZNIE WITAMY !

 

    Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Dłusku znajduje się na terenie prywatnej posiadłości zwanej Zespołem Dworsko-Parkowym z zabytkowym  parkiem o powierzchni ponad 10 ha. Posiadłość położona jest nad jeziorem Dłusko w obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego, który obejmuje najpiękniejsze pod względem krajobrazowym i najcenniejsze przyrodniczo tereny Pojezierza Drawskiego.

    Ośrodek Edukacji Przyrodniczej prowadzi swoją działalność od 2003 roku w formie zajęć terenowych pod hasłem „SPOTKANIA Z PRZYRODĄ” dla dzieci i młodzieży  w wieku od 5 do 12 lat. Celem zajęć jest kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, właściwej postawy proekologicznej, zdobywanie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności  z zakresu nauk przyrodniczych. Zajęcia prowadzone są w formie gry terenowej i zabaw  na  obszarze zabytkowego parku.

     W celu poszerzenia swojej oferty edukacyjnej oraz możliwości organizowania alternatywnych zajęć stacjonarnych, Ośrodek korzysta z dofinansowania Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach funduszu ZPORR, przeprowadzając m.in. remont Starego Spichlerza. Obecnie w sali budynku mogą odbywać się związane z edukacją przyrodniczą  zajęcia plastyczne, konkursy, quizy,  zabawy integracyjne oraz pokazy filmów edukacyjnych.

     Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz dostosowane do grup wiekowych i wybranego tematu.

 

 

Właściciele posiadłości udostępniają teren parku oraz budynek Starego Spichlerza do celów edukacyjno-integracyjnych wyłącznie grupom zorganizowanym po potwierdzeniu rezerwacji.