Informacje

Zajęcia w OEP:

 • zajęcia edukacyjne lub integracyjne przeprowadzane są w formie gry terenowej lub warsztatowej trwają 5 godzin;
 • zajęcia terenowe "SPOTKANIA Z PRZYRODĄ" prowadzi nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej:
 • warsztaty przyrodnicze "PRZYRODA WOKÓŁ NAS" prowadzone są dodatkowo z udziałem zoologa;
 • podczas zajęć przewidziany jest czas na ognisko z pieczeniem kiełbasek;
 • uczestnicy mogą skorzystać z poczęstunku w postaci ciepłego lub zimnego napoju;
 • pomoce i materiały potrzebne na zajęciach oraz przygotowanie ogniska zapewnia organizator  /kiełbaski i pieczywo uczestnicy organizują we własnym zakresie/;
 • na grupę powyżej 40 dzieci potrzeba 4 opiekunów;
 • na miejscu można kupić drobne pamiątki.

 Należy pamiętać o:

 • ze względu na różne warunki pogodowe oraz teren porośnięty trawą należy pamiętać o zabraniu właściwego obuwia lub obuwia na zmianę , okrycia przeciwdeszczowego, czapki z daszkiem;
 • chętni mogą zabrać ze sobą piłki, skakanki ,itp.;
 • zaopatrzyć się w środki na komary i kleszcze.

Miejsca zabaw i zajęć rekreacyjno-edukacyjnych:

 • ścieżka przyrodniczo-edukacyjna z tablicami o tematyce przyrodniczej przebiegająca przez cały teren parku,
 • dwa place zabaw z drabinkami, tradycyjną zjeżdżalnią oraz zjeżdżalnią typu kolejka linowa,
 • „zielona szkoła” na polanie pod jabłonką i miejsce na zabawę typu „koło fortuny” z zagadkami przyrodniczymi,
 • trzy miejsca na ognisko – na polanie, nad jeziorem i przy Starym Spichlerzu.
 • zielona murawa na dziedzińcu parku – teren do gry w piłkę oraz innych zabaw zespołowych,
 • drewniana wiata z widokiem na dziedziniec parku i staw,
 • sala w Starym Spichlerzu  - miejsce do zajęć stacjonarnych.  

Umiejętności i wiadomości jakie mogą zdobyć uczestnicy zajęć:

 • praktyczna umiejętność rozpoznawania i nazywania różnych gatunków drzew i krzewów rosnących w parku oraz roślinności przybrzeżnej i wodnej,
 • poznanie i obserwacja w naturalnym środowisku różnych gatunków zwierząt żyjących w ekosystemie leśnym i wodnym, poszukiwanie śladów ich bytowania,
 • umiejętność oceniania wieku drzewa i rozumienia pojęcia „pomnik przyrody”,
 • określanie kierunków świata przez obserwację przyrody oraz  wykorzystanie zegarka i kompasu,
 • praktyczna umiejętność rozpoznawania drzew owocowych i wiedza na temat ich pielęgnacji,
 • wykazanie się znajomością lub poznanie zasad dotyczących sadzenia różnych  roślin,
 • poznanie ciekawostek przyrodniczych o rozwoju roślin i życiu wybranych gatunków zwierząt,
 • wykazanie się wiedzą i świadomym zachowaniem proekologicznym w zadaniach o tematyce ekologicznej,
 • zdobywanie wiedzy na temat potrzeby tworzenia rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, rozumienie ich pojęć,
 • praktyczna umiejętność nazywania elementów przyrody ożywionej i nieożywionej w naturalnym środowisku, obserwacja różnych rodzajów ukształtowania terenu,
 • poznawanie roślin i zwierząt chronionych oraz miejsc ich występowania,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i korzystania z kąpieli w zbiornikach wodnych,  
 • umiejętność współpracy i integracji grupy na rzecz wykonania wspólnych zadań.