Warsztaty ornitologiczne

Program warsztatów ornitologicznych "PRZYRODA WOKÓŁ NAS - PTAKI"  

   Zajęcia z ornitologiem:

 1. Obserwacja sposobu  wyłapywania ptaków i obrączkowania.
 2. Poznanie celowości badań nad ptakami i ich obrączkowaniem.
 3. Poznawanie różnic między gatunkami ptaków.
 4. Rozmowy o ptasich zwyczajach. 

   Zajęcia w pracowni  przyrodniczej:

 1. Projekcja fragmentów filmu przyrodniczego lub prezentacji.
 2. Rozmowa w oparciu o film lub prezentację: Ptaki w naszym otoczeniu - co o nich wiemy?
 3. Prezentacja modeli i rysunków  wybranych gatunków  ptaków. 
 4. Słuchanie nagrań ptasich głosów.
 5. Mini konkurs "PTASIE KOŁO WIEDZY".

   Zajęcia w terenie – stanowiska z zadaniami:

 1. ABC młodego obserwatora ptaków 
 2. Ptasie mieszkania
 3. Muzykalna gromada - leśne ptaki śpiewające.
 4. Ptasia stołówka
 5. Ptasie wędrówki. 
 6. Gniazda i dziuple.  
 7. Ochrona ptaków.

    Podsumowanie zajęć i rozdanie dyplomów uczestnikom warsztatów

    W trakcie trwania zajęć zaplanowany jest czas na ognisko z pieczeniem kiełbasek.