Jesienne spotkania z przyrodą

Wędrówka przez królestwo roślinzajęcia terenowe z pokazem naturalnych okazów drzew, prezentacją ciekawostek, porównań, z szukaniem opisu  w przewodnikach, na zdjęciach i grafikach 14  najczęściej występujących w polskich lasach drzew. Podczas wędrówki uczestnicy odwiedzają 10 stacji  poświęconych  jednemu gatunkowi lub grupie drzew. Zajęcia uatrakcyjnione są zadaniami do wykonania i niespodziankami .

Jak zwierzęta przygotowują się do zimy? – poszukiwanie odpowiedzi na pytanie ilustrowane prezentacją fotograficzną i  rozmową  z zoologiem.  Pogawędki ornitologiczne na temat ptasich wędrówek. Odpowiedzi  na pytania dociekliwych. Pokaz przedstawicieli okolicznych gryzoni oraz ciekawostki z ich życia.

Gawędy myśliwego - zajęcia prowadzone w formie pogawędek z myśliwym, uatrakcyjnione pokazem  myśliwskich trofeów . Poznanie zasad,  powodów odstrzału zwierząt  łownych, ich okresów  ochronnych. Odpowiedź na pytanie: Jakie zwierzęta są  prawnie chronione w polskich lasach i dlaczego?